คอร์รัปชั่น

ศาสนาการทุจริตคอร์รัปชั่น

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 23 กรกฎาคม 2005

ฟิลิปปินส์เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง มีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานครองชีพที่ดีพอสมควร  แต่การทุจริตคอร์รัปชั่นนับแต่นับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์

เคราะห์กรรมมาเตือนใจไม่ให้ประมาท

พระไพศาล วิสาโล 30 มกราคม 2005

ปี ๒๕๔๗ มาพร้อมกับพัดพาไข้หวัดนกให้แพร่กระพือไปทั่วประเทศ จนไก่และเป็ดถูกฆ่านับร้อยล้านตัว  ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายนับสิบ  หลังจากนั้นความรุนแรงที่ภาคใต้ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปล้นปืนในค่ายทหารก็ขยายตัวเป็

ไปให้พ้นจากวัฒนธรรมการโกง

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 5 มกราคม 2002

งานสัมมนาศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในหัวข้อเรื่อง “การคอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๕ มีประเด็นสำคัญที่ใคร่ขออ้างอิงถึงคือ ภายใต้สภาพบรรยายกาศการคอรัปชั

next

End of content

No more pages to load