ชาวพุทธ

ฟื้นฟูขันติธรรมและเมตตาธรรม

พระไพศาล วิสาโล 7 พฤศจิกายน 2004

หมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองไทยเมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน  มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งหมอบรัดเลย์ไปยืนประกาศศาสนาหน้าร้านขายพระพุทธรูปแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  ระหว่างนั้นได้พูดโจม

มีสิทธิหรือ

วิชิต เปานิล 15 พฤศจิกายน 2003

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือพูดคุยกันเรื่องอะไร มักได้ยินการพูดถึง “สิทธิ” กันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย สิทธิบัตร และอีกสารพัดสิทธิ เ

ท่าทีของชาวพุทธต่อลัทธิพิธี

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2003

ลักษณะของลัทธิพิธี ลัทธิพิธีในสังคมไทย โดยทั่วไปจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๗ ประการ ลักษณะที่ ๑ คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ขาดไม่ได้จนกระทั่งบางทีอิงไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อาจจะเป็นบุคคลในตำนาน หรือ

ธรรมและวินัยสำหรับชาวพุทธยุคบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2003

ทุกวันนี้ ศีล ๕ เห็นจะไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเบียดเบียนที่ซับซ้อนและหลากรูปแบบที่ศีล ๕ คลุมไปไม่ถึง  ทางออกประการหนึ่งท

เรือล่มเพราะต้นหน

พระไพศาล วิสาโล 9 มิถุนายน 2002

เวลามีทุกข์ เรามักโทษปัจจัยภายนอกว่าเป็นสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัว ดินฟ้าอากาศ หรือจราจรบนท้องถนน  แต่เรากลับไม่มองมาที่ตัวเอง  ถึงใครจะด่า แต่ถ้าเราไม่เอาคำพูดของเขามาเป็นอารมณ์  ถึงแดดจะร้อน แต่ใจไ

next

End of content

No more pages to load