บรู๊ซ เคอร์บี

เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลง

พระไพศาล วิสาโล 20 ธันวาคม 2009

คนเราย่อมปรารถนาความเปลี่ยนแปลง หากว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในอำนาจของเรา หรือสอดคล้องกับความต้องการของเรา  ไม่มีใครอยากขับรถคันเดิม ใช้โทรศัพท์เครื่องเดิม หรืออยู่กับที่ไปตลอด มิจำต้องพูดถึงการอยู่ใ

next

End of content

No more pages to load