บุญกิริยาวัตถุ 10

ความคิดที่อันตราย

พระไพศาล วิสาโล 21 พฤศจิกายน 2010

ในการบรรยายคราวหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับคำถามจากแพทย์หญิงท่านหนึ่งว่า หากผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต เธอควรทำอย่างไร เนื่องจากมีผู้เตือนว่า หากเธอช่วยเหลือเขา จะเป็นการแทรกแซงกรรมของเขา การกระทำของเธอนั้นแม้เป็นบ

next

End of content

No more pages to load