ปรมัตถะ

บุญที่ถูกลืม

พระไพศาล วิสาโล 15 มีนาคม 2009

“คุณนายแก้ว” เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนืองๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ  เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน  แต่

วิสัยทัศน์ชาวพุทธเพื่อชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ปรีดา เรืองวิชาธร 21 ธันวาคม 2008

ในทางพุทธศาสนานั้น ชีวิตจะเป็นสุขหรือไร้ทุกข์ (ใจ) นั้น จำต้องพัฒนาหรือดำเนินชีวิตให้เข้าถึงประโยชน์หรือจุดหมายแห่งชีวิตที่พึงปรารถนาหลากด้านหลายมิติสัมพันธ์กัน จึงจะนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขแท้ยั่งยืนยิ

อิสรภาพที่กลางใจ

พระไพศาล วิสาโล 16 เมษายน 2006

ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือลักษณะนิสัยที่เห็นได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคน  แต่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไปเสียหมด อย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิต  ทุกชีวิตนั้นไม่ว่าคน สัตว์ พืช มี

next

End of content

No more pages to load