ประยุกต์ธรรม

ติช นัท ฮันห์ กับ มิติใหม่ของพุทธศาสนา

พระไพศาล วิสาโล 25 กุมภาพันธ์ 2007

นอกจากองค์ทะไลลามะแล้ว  ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่นิตยสารไทม์เมื่อเร็วๆ นี้ ยกย่องให้เป็น “hero” หรือผู้มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทั้งโลก  หนังสือหลายเล่มของท่านติดอันด

มรดกของท่านพุทธทาสภิกขุ

พระไพศาล วิสาโล 21 พฤษภาคม 2006

ด้วยวุฒิการศึกษาเพียงชั้น ม.๓ นักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๓ ประโยค  พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ ภิกษุหนุ่มวัย ๒๖ ปี ได้ริเริ่มทำสิ่งซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของพุทธศาสนาในประเทศไทย  ในทางรูปธรร

next

End of content

No more pages to load