ปัจจัยสันนิสิตศีล

ปราการต้านภัยบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 19 พฤศจิกายน 2006

ลัทธิบริโภคนิยมให้สัญญาแก่เราว่า ยิ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเท่าไร ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น  แต่หลายคนพบว่าแม้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลย  ตรงกันข้ามกลับมีความทุกข

next

End of content

No more pages to load