ปาณาติบาท

ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์

พระไพศาล วิสาโล 1 พฤษภาคม 2005

การแผ่แสนยานุภาพทางทหารของญี่ปุ่นเข้าไปในจีนและเกาหลี  แม้จะล่วงเลยมา ๖๐ ปีแล้ว แต่ก็ได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกและยากจะเยียวยา  เพียงแค่มีอะไรมาสะกิด ก็สามารถกระตุกให้ผู้คนลุกขึ้นมาประท้วงและก่อความรุนแร

next

End of content

No more pages to load