พรปีใหม่

พรปีใหม่

พระไพศาล วิสาโล 28 ธันวาคม 2005

(พระไพศาล วิสาโล แสดงธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่มูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548  เรียบเรียงโดย วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง) เทศกาลปีใหม่มีความหมายกับคนสมัยนี้มาก เพราะมันเป็นเทศกาลแห่งความ

next

End of content

No more pages to load