พระปราโมทย์ ปาโมชโช

เหตุเกิดในวงการกรรมฐาน

พระไพศาล วิสาโล 21 กุมภาพันธ์ 2010

ในอดีตนั้นถือกันว่าสมาธิภาวนาหรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องของสงฆ์  ส่วนฆราวาสนั้นปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็พอแล้ว  แม้จนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นฆราวาสเข้าวัดเพื่อ “ทำบุญ” เป็นส่วนใหญ่  แต่แบบแผนด

next

End of content

No more pages to load