พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

คืนวัดให้ชุมชน

พระไพศาล วิสาโล 4 สิงหาคม 2002

พุทธศาสนาเจริญมั่นคงได้ในอดีต ส่วนหนึ่งก็เพราะวัดเป็นของชุมชน ชุมชนจึงร่วมกันทำนุบำรุงวัดและดูแลพระสงฆ์ให้มั่นคงในพระธรรมวินัย  แต่กฎหมายคณะสงฆ์ในปัจจุบันได้ทำให้วัดกลายเป็นของคณะสงฆ์ ในการควบคุมของรั

next

End of content

No more pages to load