พุทธ

บนเส้นทางสู่ความยุติธรรมและสันติภาพ: ปัญหาท้าทายชาวพุทธและชาวมุสลิม

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2006

ปาฐกถานำในการเสวนาระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม เมึอวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมดุสิตพาเลซ กรุงเทพมหานคร เชื่อกันมานานกว่าร้อยปีในหมู่นักคิดและนักวิชาการในตะวันตกว่า ศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้ในศตวรรษที่

พุทธกับไสย: แค่ไหนจึงจะควร

พระไพศาล วิสาโล 2 มีนาคม 2003

แต่ไหนแต่ไรมาพุทธศาสนาไม่ได้แยกขาดจากไสยศาสตร์  ถ้าไสยศาสตร์หมายถึงระบบความเชื่อที่ยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ และสิ่งลี้ลับเหนือปกติวิสัย พุทธศาสนาก็มีส่วนหนึ่งเป็นไสยศาสตร์อยู่แล้ว  เพราะ

next

End of content

No more pages to load