ภาพลักษณ์

วัดไทในดงฮินดู

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 27 เมษายน 2014

อย่างที่รู้ อินเดียเป็นถิ่นกำเนิดของพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนาเหลืออยู่ก็มักเป็นในชุมชนคนไท คนไท ซึ่งไม่ใช่คนไทยที่โยกย้ายเข้าไปรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานใหม่  หากแต่เป็นคนไทอีกสายที่อพยพไปสร้างบ้านแปลงเมือง อา

ทำความเข้าใจบริโภคนิยม: คู่ปรับของเศรษฐกิจพอเพียง

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2007

การบริโภคเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ในอดีตสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายบริโภคนั้น ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตนผลิตมากับมือ หรือไม่ก็หามาได้ด้วยตนเอง ไม่ว่า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค มีเพียงคนส่วนน

รู้ทันบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 15 ตุลาคม 2006

มองจากมุมของศาสนา ไม่มีศาสนาอะไรที่มีผู้นับถือมากเท่าศาสนาบริโภคนิยม  ศาสนานี้แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่มีศาสนาใดเทียบเท่าได้  แม้แต่ในป่าอะเมซอน ขั้วโลกเหนือ ยอดเขาเอเวอเรสต์  ศาสนานี้ก็ยังแพร่ไ

ข้ามพ้นปัญหาตัวตน

พระไพศาล วิสาโล 15 สิงหาคม 2004

วิกฤตต่างๆ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  ไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายทรัพยากร ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน รวมไปถึงปัญหาความเครียด ความทุกข์  กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วมีรา

next

End of content

No more pages to load