ภูฏาน

มุ่งไปสู่หนใด

พระไพศาล วิสาโล 17 ตุลาคม 2010

คงมีน้อยคนที่รู้ว่าภูฏานเริ่มมีการพัฒนาประเทศพร้อมๆ กับไทย คือ ปี ๒๕๐๔ โดยมีแผนห้าปีเช่นเดียวกัน  แต่ในขณะที่ไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างถนน เขื่อน และโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ท่ามกลางคำขวัญ “น้

next

End of content

No more pages to load