มหาเถรสมาคม

มาช่วยกันทำให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจ

พระไพศาล วิสาโล 15 เมษายน 2007

ความตกต่ำทางศีลธรรมของผู้คน รวมทั้งความซวดเซของพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการคุกคามจากภายนอก  ได้ทำให้ชาวพุทธจำนวนมากมีความเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

พุทธศาสนาบนทางแพร่ง

พระไพศาล วิสาโล 20 พฤศจิกายน 2005

ศาสนาที่แท้ย่อมเปี่ยมไปด้วยพลังในการบันดาลใจให้ผู้คนทำความดี  เพราะไม่เพียงเข้าถึงธรรมชาติด้านดีของมนุษย์ได้เท่านั้น แต่ยังหล่อเลี้ยงและดึงเอาคุณงามความดีออกมา ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

next

End of content

No more pages to load