มุสลิม

บนเส้นทางสู่ความยุติธรรมและสันติภาพ: ปัญหาท้าทายชาวพุทธและชาวมุสลิม

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2006

ปาฐกถานำในการเสวนาระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม เมึอวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมดุสิตพาเลซ กรุงเทพมหานคร เชื่อกันมานานกว่าร้อยปีในหมู่นักคิดและนักวิชาการในตะวันตกว่า ศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้ในศตวรรษที่

next

End of content

No more pages to load