รักษาป่า

ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูใจ

พระไพศาล วิสาโล 29 สิงหาคม 2010

การอนุรักษ์ป่าควรถือว่าเป็นงานสำคัญของชาวพุทธ มิใช่เพียงเพราะป่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น  หากป่ายังเป็นสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการบำเพ็ญกรรมฐานเพื่อเจริญสมาธิและปัญญา ป่าที่สงบสงัดนอ

next

End of content

No more pages to load