รัฐ

การศึกษาสงฆ์ต้องเพื่อโลกและธรรม

พระไพศาล วิสาโล 1 กันยายน 2002

การศึกษาของสงฆ์หรือการศึกษาที่จัดขึ้นในวัด ในอดีตไม่เคยแยกบทบาททั้งสองออกจากกัน อันได้แก่การสร้างภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมการศึกษาของมวลชน  แม้มีความพยายามแยกบทบาททั้งสองนับแต่สมัยรัชกาลที

next

End of content

No more pages to load