ฤดูกาล

เบื้องหลังความงามของใบไม้เปลี่ยนสี

เชาวลิต บุณยภูษิต 2 กุมภาพันธ์ 2007

ครั้งไปเที่ยวภูกระดึงสมัยเมื่อเรียนอยู่ พวกเรา (ผู้เขียนและกลุ่มเพื่อนๆ อีกหลายคนในหมู่คณะ) อุตส่าห์เดินดั้นด้นลัดเลาะไปตามทุ่งหญ้า ลำเนาป่า ไหล่เขา ห้วยละหาร ซึ่งเป็นที่ราบบ้าง สูงชันบ้าง บนภูระยะทาง

next

End of content

No more pages to load