ลัทธิพิธี

ท่าทีของชาวพุทธต่อลัทธิพิธี

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2003

ลักษณะของลัทธิพิธี ลัทธิพิธีในสังคมไทย โดยทั่วไปจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๗ ประการ ลักษณะที่ ๑ คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ขาดไม่ได้จนกระทั่งบางทีอิงไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อาจจะเป็นบุคคลในตำนาน หรือ

next

End of content

No more pages to load