วางเฉย

ปล่อยวาง ไม่ใช่วางเฉย

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2013

เช้าวันหนึ่ง นาย ก. อ่านคำสอน “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไม่ควรยึดถือเป็นตัวเราของเรา” หน้าหิ้งพระ รู้สึกปล่อยวางและเบาสบาย  ก่อนออกจากบ้าน นาย ก. หยิบขยะไปทิ้ง และสังเกตเห็นว่าซอยข้างบ้

next

End of content

No more pages to load