วิปัสสนา

Noble Silence: ความเงียบ อันประเสริฐ

นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ 9 กุมภาพันธ์ 2014

บ่ายวันฤดูหนาว แดดสวย ฟ้าใส ตราบเท่าที่ยังมีแรงลมโบกพัดให้กิ่งไม้ใบไม้บนเรือนยอดเคลื่อนเข้าหากัน นั่นยังมีเสียงลม เสียงใบไม้สีกันเป็นเพื่อน แต่เมื่อลมสงบ สวนเล็กๆ ริมบึงจึงกลับสู่ความเงียบงัน … “เงียบ

วิชาว่ายน้ำศาสตร์

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 12 พฤษภาคม 2013

ว่ากันถึงเรื่องนิทาน เราก็มักจะมองไปทางโลกอาหรับ โดยมี “อาหรับราตรี” อมตะนิทานของโลกเป็นหลักหมาย แต่ว่าตามจริง ทางซีกโลกตะวันออกของเราก็เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา ไว้เล่าสู

สิ่งนี้จะเปลี่ยนไป (นิทานอินเดีย)

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 17 มีนาคม 2013

นิทานเปิดฉากขึ้นในประเทศอินเดีย ในถิ่นที่ผู้คนนิยมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เช่นเดียวกับเศรษฐีสูงวัย-ตัวละครแรกของเรื่อง ต่อมาเขาเสียชีวิตไปตามความร่วงโรยแห่งสังขาร เมื่อไม่มีเขา ลูกชายสองคนซึ่งต่างก

โกเอ็นก้า

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 3 มีนาคม 2013

ไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมกมลา ปราจีนบุรี ของท่านโกเอ็นก้ามา ๑๐ วัน ไม่ได้เขียนอะไรเลย กลับมาถึงก็อยากขอใช้พื้นที่ “มองย้อนศร” เขียนเล่าอะไรสักหน่อย ตลอดช่วงเวลา ๑๐ วันของการปฏิบัตินั้น ไม่เพียง

คลายปัญหาด้วยใจสงบ

กรรณจริยา สุขรุ่ง 2 ตุลาคม 2004

สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนเรา คือ ความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาเรื่องงาน หรือ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  จริงๆ แล้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า ในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้น ส่วนความสุขก็คือ ค

ปริยัติต้องประสานปฏิบัติ

พระไพศาล วิสาโล 10 มีนาคม 2002

เป็นที่รู้กันดีว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ในรอบศตวรรษที่ผ่านมานั้นให้ความสำคัญกับปริยัติศึกษา ขณะที่การศึกษาด้านอื่นๆ ถูกละเลยและบั่นทอนจนเรียวลง กระทั่งเกิดความเข้าใจไปว่าการศึกษาของสงฆ์คือปริยัติศึกษาเท่า

next

End of content

No more pages to load