สงคราม

ฤาศาสนาคู่กับสงคราม?

พระไพศาล วิสาโล 19 มีนาคม 2006

ในสำนึกของคนทั่วไป ศาสนากับสงครามเป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เพราะศาสนานั้นสอนสันติภาพและถือว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ศาสนากับสงครามมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากจนไม่อา

ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์

พระไพศาล วิสาโล 1 พฤษภาคม 2005

การแผ่แสนยานุภาพทางทหารของญี่ปุ่นเข้าไปในจีนและเกาหลี  แม้จะล่วงเลยมา ๖๐ ปีแล้ว แต่ก็ได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกและยากจะเยียวยา  เพียงแค่มีอะไรมาสะกิด ก็สามารถกระตุกให้ผู้คนลุกขึ้นมาประท้วงและก่อความรุนแร

สันติภาพในมือเรา

พระไพศาล วิสาโล 20 เมษายน 2003

สงครามรุกรานอิรัก เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า สงครามในยุคนี้ไม่ว่าจะเกิดที่ใด ย่อมมิใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเป็นสงครามที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกา  ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านรอบ

next

End of content

No more pages to load