สมมติ

ไร้จุดเริ่มต้น พ้นจุดสิ้นสุด

พระวิชิต ธมฺมชิโต 19 พฤษภาคม 2013

คำอธิบายถึงจุดเริ่มต้นหรือการกำเนิดขึ้นของสรรพสิ่งว่ามีขึ้นได้อย่างไรนั้น ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างหนึ่งที่คนเราต้องการรู้ ศาสนาและลัทธิต่างๆ จึงมีคำตอบในเรื่องนี้ให้กับสมาชิกของตน ศาสนาที่มีเ

โลกอนิจจัง

พระไพศาล วิสาโล 1 มกราคม 2013

ยุคนี้เป็นยุคที่รักสะอาดเป็นอย่างยิ่ง อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งร่างกายและเครื่องใช้ ไม่ว่าสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ยังไม่นับสินค้าตัวใหม่ๆ ที่ทยอยออกมาไม่หยุด

รู้เท่าทันตัวตน

พระไพศาล วิสาโล 7 พฤศจิกายน 2010

ในความรู้สึกของคนเรา ไม่มีอะไรที่จริงแท้และสำคัญเท่ากับ “ตัวกู”  แต่ในทัศนะของพุทธศาสนา ตัวกูหรือตัวตนไม่มีจริง มันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา  และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันถึงทำอะไร

next

End of content

No more pages to load