สรรพชีวิต

โลกทั้งผองพี่น้องกัน

พระไพศาล วิสาโล 1 กุมภาพันธ์ 2004

พุทธศาสนาไม่เพียงมองว่าสรรพชีวิตในโลกล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น  หากยังเห็นว่าสรรพชีวิตล้วนมีความเกี่ยวดองกันในฐานะญาติมิตร อย่างน้อยก็ในอดีต  ดังมีพุทธพจน์ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายใน

next

End of content

No more pages to load