สามจังหวัดภาคใต้

ที่มั่นสำคัญของพุทธศาสนา

พระไพศาล วิสาโล 19 มิถุนายน 2005

หลังจากเกิดมหันตภัยสึนามิได้เพียงสัปดาห์เดียว ได้มีข่าวเล็กๆ ชิ้นหนึ่งจากประเทศแคนาดา ซึ่งสะท้อนน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธไทยน่าศึกษาเรียนรู้ ข่าวนั้นระบุว่า เจ้าอาวาสวัดพุทธเวียดนามชานกรุงแวนคูเวอร์

เป็นไทยเป็นพุทธ ต้องช่วยหยุดความรุนแรง

พระไพศาล วิสาโล 12 ธันวาคม 2004

ความรุนแรงนั้นไม่เพียงก่อความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเท่านั้น  หากยังดึงเอาด้านมืดออกมาจากจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ  ด้านมืดในจิตใจได้แก่ความโกรธ

next

End of content

No more pages to load