สุขภาวะ

หลายมิติของสุขภาพ

พระไพศาล วิสาโล 30 เมษายน 2005

สุขภาพของคนเรานั้นมีหลายมิติ ชีวิตนั้นมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือเครื่องสแกนสมอง  ดังที่พอล ไวส์ นักชีววิทยาชาวอเมริกันได้กล่าวว่า “ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆ ในระบบของสิ่

next

End of content

No more pages to load