องค์กรประชาสังคม

ชุมชนทางศีลธรรมสำหรับสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล 17 กันยายน 2006

ครอบครัว ชุมชน และวัด เป็นสถาบันทางศีลธรรมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทยในอดีต  แต่สำหรับคนสมัยใหม่ โดยเฉพาะที่อยู่ในเมือง สถาบันเหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างน้อย  หากไม่เป็นเพราะความอ

next

End of content

No more pages to load