อิทัปปัจจยตา

ธรรมะในนิทาน (กะเหรี่ยงฤาษี)

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 22 เมษายน 2012

คนบุญในสายสวนโมกข์คงคุ้นเคยกับนิทานไทยเรื่องหนึ่งที่ท่านพุทธทาสได้นำไปถ่ายทอดในรูปนิทานภาพไว้ในโรงมหรสพทางวิญญาณ  เล่าเรื่องตายายที่ปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า วันหนึ่งมีอีกามาแอบกิน  เมื่อจะถูกตายายลงโ

พอเหล้าเข้าปาก ก็………

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 20 พฤศจิกายน 2004

มีนิทานธรรมะอยู่เรื่องหนึ่ง เล่าถึงคณบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง นึกครึ้มใจอยากดื่มสุราขึ้นมา จึงสั่งบ่าวคนหนึ่งให้ไปให้ซื้อเหล้ามา พร้อมกำชับว่าให้รีบไปรีบกลับ อย่าเถลไถล  แต่ปรากฏว่าบ่าวคนดังกล่าวหายลับไป

โลกที่มิอาจแบ่งเป็นขั้ว

พระไพศาล วิสาโล 20 มิถุนายน 2004

คนเรามักมองโลกโดยแยกความจริงออกเป็นคู่ๆ หรือเป็นขั้วตรงข้ามกัน  เช่น ความดีกับความชั่ว สุขกับทุกข์ ความสำเร็จกับความล้มเหลว ชีวิตกับความตาย มนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯ  พร้อมกันนั้นก็แยกแต่ละคู่ออกเป็นส่วนๆ

next

End of content

No more pages to load