อุปาทาน

รู้เท่าทันตัวตน

พระไพศาล วิสาโล 7 พฤศจิกายน 2010

ในความรู้สึกของคนเรา ไม่มีอะไรที่จริงแท้และสำคัญเท่ากับ “ตัวกู”  แต่ในทัศนะของพุทธศาสนา ตัวกูหรือตัวตนไม่มีจริง มันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา  และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันถึงทำอะไร

ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภค

ปรีดา เรืองวิชาธร 10 พฤศจิกายน 2006

ในระหว่างการอบรม “สู่ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข” (ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภค จัดโดยเสมสิกขาลัย) พระไพศาล วิสาโล ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมไปเดินภาวนาในห้างสรรพสินค้าประมาณ ๒ ชั่วโมง โดยให้ทุกคนเ

ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์

พระไพศาล วิสาโล 1 พฤษภาคม 2005

การแผ่แสนยานุภาพทางทหารของญี่ปุ่นเข้าไปในจีนและเกาหลี  แม้จะล่วงเลยมา ๖๐ ปีแล้ว แต่ก็ได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกและยากจะเยียวยา  เพียงแค่มีอะไรมาสะกิด ก็สามารถกระตุกให้ผู้คนลุกขึ้นมาประท้วงและก่อความรุนแร

next

End of content

No more pages to load