เข้าพรรษา

ตั้งใจมั่นช่วงเข้าพรรษา

พระไพศาล วิสาโล 26 กรกฎาคม 2023

เทศกาลเข้าพรรษาไม่ควรจะให้มีความหมายเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ หรือว่าแม่ชี หรือว่านักบวช แต่ควรจะให้มีความหมายรวมไปถึงฆราวาสด้วย เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐ เนื่องจากว่ามีปัจจัยสนับสนุนใ

เหตุเกิดในพรรษา

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 กันยายน 2013

“อิมสฺมิ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสสํ อุเปมิ”  ทันทีที่พระสงฆ์กล่าวคำอธิษฐานเข้าพรรษา ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องอยู่ร่วมกันจำพรรษาตลอดช่วงฤดูฝนก็เริ่มต้นขึ้น จากที่พระภิกษุสามารถเดินทางตามอิส

เข้าพรรษาเพื่อพัฒนาชีวิต

พระไพศาล วิสาโล 16 กรกฎาคม 2006

“เข้าพรรษา” มิใช่เป็นเทศกาลสำหรับบรรพชิตเท่านั้น  หากยังมีความสำคัญสำหรับคฤหัสถ์ด้วย เพราะเป็นเทศกาลสำหรับการฝึกฝนพัฒนาตนโดยเฉพาะ  สำหรับภิกษุสามเณรการอยู่ประจำวัดตลอดสามเดือนหมายถึงโอกาสสำหรับการศึกษ

สอนลูกทำบุญ

พระไพศาล วิสาโล 1 สิงหาคม 2004

ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่รักตนและรักผู้อื่นอย่างถูกต้อง  ในทางพุทธศาสนา การรักตนและรักผู้อื่นนั้นมิได้ขัดแย้งกันเลย หากสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้บนวิถีแห่งบุญ พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีชีวิตที่ดี จึงค

ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา

พระไพศาล วิสาโล 13 กรกฎาคม 2003

เข้าพรรษาเวียนมาอีกครา  ยามนี้ฟ้าดินราวกับจะเป็นใจ สายฝนโปรยปราย แมกไม้เขียวขจี ส่วนข้าวกล้าก็เติบใหญ่  ธรรมชาติทุกหนแห่งงอกงามพร้อมพรั่ง ราวกับจะเรียกร้องเชิญชวนให้ธรรมชาติภายในของเราเจริญงอกงามไปด้ว

อดเหล้าเข้าพรรษาไปทำไม?

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 14 กรกฎาคม 2001

สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า มีชาวพุทธที่ “อดเหล้าเข้าพรรษา” ประมาณร้อยละ ๑๑ หมายความว่าคนที่เหลือยังคงดื่มต่อไปดังปกติ  คาดการณ์ได้โดยไม่ยากว่า แนวโน้มคนที่จะอดเหล้าเข้าพรรษานั้นมีแต่จะ

next

End of content

No more pages to load