เงิน

ธรรมและวินัยสำหรับชาวพุทธยุคบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2003

ทุกวันนี้ ศีล ๕ เห็นจะไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเบียดเบียนที่ซับซ้อนและหลากรูปแบบที่ศีล ๕ คลุมไปไม่ถึง  ทางออกประการหนึ่งท

ธรรมะที่คนสมัยใหม่ต้องการ

พระไพศาล วิสาโล 3 พฤศจิกายน 2002

ในการสื่อธรรมะสู่ประชาชนนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ธรรมะนั้นจะต้องสัมพันธ์กับชีวิตของเขา  การเผยแผ่ธรรมตามใจนึกของผู้สอนนั้นได้ผลน้อยกว่าการเอาปัญหาของฆราวาสเป็นตัวตั้ง  ข้อที่ต้องตระหนักคือปัญ

พุทธทาสกับอำนาจในสังคมสมัยใหม่: อำนาจเงิน

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 24 มีนาคม 2002

มีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือ “เกร็ดธรรมะจากเกร็ดชีวิตของพุทธทาสภิกขุ” ว่ามีภริยาของผู้มีอำนาจวาสนาในสมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่คนหนึ่ง ไปสวนโมกข์พร้อมผู้ติดตาม และเข้าไปกราบท่านอาจารย์พ

เงินวัดไปไหน?

สมเกียรติ มีธรรม 23 มิถุนายน 2001

อารามหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า “วัด” นั้น หมายถึงที่มายินดี หรือสวนเป็นที่รื่นรมย์  โดยความหมายนี้ จะมีวัดสักกี่แห่งที่ยังคงสภาพบรรยากาศของวัดให้เป็นสถานที่รื่นรมย์น่ายินดีไว้ได้  สถานที่ร

next

End of content

No more pages to load