เมตตาธรรม

ฟื้นฟูขันติธรรมและเมตตาธรรม

พระไพศาล วิสาโล 7 พฤศจิกายน 2004

หมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองไทยเมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน  มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งหมอบรัดเลย์ไปยืนประกาศศาสนาหน้าร้านขายพระพุทธรูปแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  ระหว่างนั้นได้พูดโจม

สันติภาพในมือเรา

พระไพศาล วิสาโล 20 เมษายน 2003

สงครามรุกรานอิรัก เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า สงครามในยุคนี้ไม่ว่าจะเกิดที่ใด ย่อมมิใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเป็นสงครามที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกา  ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านรอบ

next

End of content

No more pages to load