แม่ชี

ถึงเวลาเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมากขึ้น

พระไพศาล วิสาโล 24 พฤศจิกายน 2002

เมื่อมองความสัมพันธ์ระหว่างพุทธบริษัททั้งสี่ สิ่งหนึ่งซึ่งแลเห็นได้ไม่ยาก คือความไม่สมดุลในความสัมพันธ์  ด้านหนึ่งคือการให้น้ำหนักแก่พระสงฆ์มากกว่าฆราวาส อีกด้านหนึ่งคือการให้น้ำหนักแก่ชายมากกว่าหญิง 

รอยทางที่ขาดหาย…จากพระแม่น้านาง ถึงอิฐก้อนแรกสามเณรีธัมมนันทา

สุภาพร พงศ์พฤกษ์ 21 กรกฎาคม 2001

กลับจากกรุงเทพฯ หนนี้ เล่าให้แม่ฟังว่า ลูกสาวได้ไปกราบท่านสามเณรี  จริงๆ ดิฉันใช้คำว่า “พระผู้หญิงน่ะแม่”  แม่ก็บอกว่า “ไม่มี มีไม่ได้ ผู้ชายถึงจะเป็นพระได้ เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่ชี”  ต้องยืนยันกันว

next

End of content

No more pages to load