โรคระบาด

เงินหรือชีวิต?

พระไพศาล วิสาโล 29 กุมภาพันธ์ 2004

ชีวิตนี้มีค่าเพียงใด?  แต่ก่อนเรามักตอบว่าชีวิตนี้มีคุณค่ามากจนประมาณไม่ได้ หรือไม่ก็ตอบในเชิงนามธรรมโดยโยงกับเรื่องศาสนา  แต่ในยุคที่ทุกอย่างถูกทำให้กลายเป็นสินค้าดังทุกวันนี้ คุณค่าของชีวิตสามารถประ

next

End of content

No more pages to load