โลกสมัยใหม่

ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 29 พฤษภาคม 2016

บ่ายกลางสัปดาห์ ผมนั่งอยู่ในร้านหนังสือร่วมกับคนกว่าสามสิบ หันหน้าฟังเสวนาจาก เดวิด อาร์ ลอย ชาวตะวันตกที่หันมานับถือพุทธนิกายเซน เขาเป็นนักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา ผู้มีนัยตาสีฟ้าคราม เคราสีขาวเลาแซ

จริยธรรมสำหรับโลกยุคใหม่

พระไพศาล วิสาโล 29 พฤศจิกายน 2009

ปัญหาจริยธรรมเสื่อมโทรมกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก แม้แต่สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเจริญทางวัตถุอย่างเต็มที่ ก็กำลังเรียกหาจริยธรรม เพราะสังคมกำลังประสบปัญหาหลายประการเช่น  อาชญากรรมแพร่ระบาด แม้กระทั่งเด็กก็ก

next

End of content

No more pages to load