ไทย

ธรรมมิตรไทย-พม่า: รอยอภิธรรมโชติกะ

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 17 กรกฎาคม 2018

1. อนิจลักษณะหรือความเป็นอนิจจัง เป็นหัวใจคำสอนข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาเองก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติข้อนี้ด้วย โดยนัยประหนึ่งว่ากำลังใช้ตัวเองสอนธรรมแก่สาธุชน มองจากวันนี้ ในสายตาคนไท

เงาผ้าเหลืองในแสงตะวัน

มะลิ ณ อุษา 12 มีนาคม 2017

เสียงระฆังดังแว่วมาจากวัดที่อยู่บนเนินห่างจากหมู่บ้านชั่วเดินเมื่อย บ่งบอกถึงวัตรปฏิบัติประจำวันได้เริ่มขึ้นแล้ว ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณให้กับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้เตรียมตัวหุงหาอาหาร เพื่อใส่บาตร

มุ่งไปสู่หนใด

พระไพศาล วิสาโล 17 ตุลาคม 2010

คงมีน้อยคนที่รู้ว่าภูฏานเริ่มมีการพัฒนาประเทศพร้อมๆ กับไทย คือ ปี ๒๕๐๔ โดยมีแผนห้าปีเช่นเดียวกัน  แต่ในขณะที่ไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างถนน เขื่อน และโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ท่ามกลางคำขวัญ “น้

มองญี่ปุ่นวันนี้ เห็นเมืองไทยวันหน้า

พระไพศาล วิสาโล 16 พฤศจิกายน 2008

พุทธศาสนาในญี่ปุ่นกำลังอยู่ในอาการน่าเป็นห่วง  จำนวนผู้บวชที่ลดลงเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่รับรู้กันมานานแล้ว  การอนุญาตให้พระทุกนิกายมีครอบครัวได้ตั้งแต่เมื่อ ๑๕๐ ปีที่แล้วช่วยให้ปัญหานี้บรรเทาลงไปได้ระดับ

เป็นสุขท่ามกลางความขัดแย้ง

พระไพศาล วิสาโล 16 ธันวาคม 2007

กรุงย่างกุ้งวันนี้ยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความเนิบช้า ผู้คนไม่เร่งรีบแข่งกับเวลาอย่างในเมืองหลวงอื่นๆ  ยามเช้าผู้คนจะพากันมาออกกำลังกายกันขวักไขว่ โดยเฉพาะพื้นที่รอบเจดีย์ชเวดากองและทะเลสาบอินเล  ส่

next

End of content

No more pages to load