ทิฏฐิ

จากใต้เงาแห่งความกลัวสู่มือแห่งความรัก

ปรีดา เรืองวิชาธร 3 ตุลาคม 2010

ในหนังเชิงสารคดีเรื่อง “From Mao to Mozart: Isaac Stern in China” นักไวโอลิน Isaac Stern ได้เดินทางเข้าไปสอนดนตรีคลาสสิกให้เหล่านักเรียนจีนเพื่อให้พวกเขาสามารถเล่นดนตรีได้อย่างเข้าถึงแก่นแท้และแง่งามข

คลี่คลายความขัดแย้งด้วยพลังสันติวิธี (๑)

ปรีดา เรืองวิชาธร 28 มีนาคม 2010

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมานไมตรี” (การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี) เราได้สมมุติสถานการณ์ว่าหากเราทั้งหมดต้องไปสร้างชุมชนใหม่ด้วยกัน สิ่งที่เราอยากให้มีในชุมชนใหม่ของเราได้แก่อะไรบ้าง โดยให้ผู้เ

พลิกเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สันติภาวะ

ปรีดา เรืองวิชาธร 20 กันยายน 2009

โลกเราในยามนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมใดของโลก กำลังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและใช้ความรุนแรงเข้าระงับความขัดแย้ง เสียงจากประชาชนทั่วทุกมุมโลกล้วนอยากให้สงครามน้อยใหญ่ยุติเสียที อยากให้ประเทศมหาอำนาจถอนกำลังทหารออ

อันตรายที่ไม่ได้มาจากศัตรู

พระไพศาล วิสาโล 17 พฤษภาคม 2009

ย้อนหลังเมื่อ ๙๐ ปีที่แล้ว โลกทั้งโลกประสบมหันตภัยจากโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์  ไข้หวัดใหญ่ซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๑ และสลายไปในอีก ๒ ปีต่อมาได้คร่าชีวิตผู้คนทุกมุมโลกไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้า

๕ คำถาม ๓ กิเลส ที่บั่นทอนประเทศชาติ

พระไพศาล วิสาโล 18 พฤศจิกายน 2007

-๑- เหตุการณ์นักเรียนหญิงตบตีกันในห้องเรียนที่จังหวัดลำพูนเมื่อเร็วๆ นี้ก็ดี  กรณีนักศึกษาสาวสาดน้ำร้อนใส่หน้าหญิงสาวอีกคนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อกลางกรุงในเวลาไล่เลี่ยกันก็ดี  แม้จะต่างกรรมต่างวาระ แต่ก็

ความขัดแย้ง เผชิญได้ หนีไม่ได้ (๑)

ปรีดา เรืองวิชาธร 10 ธันวาคม 2005

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมานไมตรี” (การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี) เราได้สมมติสถานการณ์ว่าหากเราทั้งหมดต้องไปสร้างชุมชนใหม่ด้วยกัน สิ่งที่เราอยากให้มีในชุมชนใหม่ของเราได้แก่อะไรบ้าง โดยให้ผู้เข

คืนคุณธรรมให้แก่ความเป็นไทย

พระไพศาล วิสาโล 25 กันยายน 2005

“ชาวประชาชาตินี้มีที่น่าสังเกตตรงอัธยาศัยอันอ่อนโยนและมีมนุษยธรรม  ในพระนครซึ่งมีพลเมืองค่อนข้างคับคั่ง ไม่ค่อยปรากฏว่ามีการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง  ส่วนฆาตกรรมนั้นเห็นกันว่าเป็นกรณีพิเศษมากทีเดียว

การปฏิวัติยังไม่สิ้นสุด

พระไพศาล วิสาโล 12 กันยายน 2003

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็น “การปฏิวัติ”  ศจ.เสน่ห์ จามริก เป็นคนแรกๆ ที่ชี้ว่า ขบวนการ ๑๔ ตุลาเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ที่ “มุ

ท่าทีพุทธศาสดากับศาสนาอื่น

สมเกียรติ มีธรรม 3 พฤศจิกายน 2001

ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นก็ยังคงมีอยู่เป็นธรรมฐิติ คือภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยธรรมดานั่นเทียว พระพุทธองค์เพียงเป็นผู้ค้นพบ และนำมาเผยแผ่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งห

เรียนรู้อย่างพุทธในยุคปฏิรูปการศึกษา

สมเกียรติ มีธรรม 22 กันยายน 2001

ผมออกจะแปลกใจที่การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ ไม่มีใครพูดถึงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพุทธ ซึ่งลึกลงไปกว่าการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เร

next

End of content

No more pages to load