ศาสนา

การเติบโต: เราต้องการอะไร

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 27 มีนาคม 2016

ดินเคยนอนสะท้อนอุ่นกาย  มองยอดไม้เมื่อยามแรกผลิ  ปริกิ่งรวงเป็นพวงพุ่มใบ น้ำที่ไหลหลั่งลงจากดอย  ใจเจ้าลอยไปสู่ท้องทุ่ง  มุ่งสู่เมืองเฟื่องฟุ้งแปลกตา เจ้าเคยยิ้มเคยแย้มเบิกบาน  สนุกสนานท่ามกลางผองเพื่

ศิลปะ สุนทรียภาพ กับความเป็นมนุษย์

พระไพศาล วิสาโล 12 เมษายน 2009

ศิลปะและสุนทรียภาพสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเราได้หลายระดับ  ระดับแรกคือความติดใคร่ใฝ่หา เป็นความรู้สึกอยากชิดใกล้ อยากได้หรืออยากครอบครอง (พุทธศาสนาเรียกว่าราคะ)  ระดับต่อมาคือความรู้สึกดื่มด่ำ ปีต

ขอพื้นที่ให้เด็กบ้าง

พระไพศาล วิสาโล 15 มิถุนายน 2008

เด็กไทยกำลังประสบปัญหาแทบทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านกายภาพหรือสวัสดิภาพของชีวิต เป็นที่ปรากฏว่านับวันเด็กจะเป็นเหยื่อแห่งความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิด  ในด้านคุณธรรม ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีแนวโน้ม

บนเส้นทางสู่ความยุติธรรมและสันติภาพ: ปัญหาท้าทายชาวพุทธและชาวมุสลิม

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2006

ปาฐกถานำในการเสวนาระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม เมึอวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมดุสิตพาเลซ กรุงเทพมหานคร เชื่อกันมานานกว่าร้อยปีในหมู่นักคิดและนักวิชาการในตะวันตกว่า ศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้ในศตวรรษที่

ภารกิจของศาสนิกชนในยุคแห่งความรุนแรง

พระไพศาล วิสาโล 15 กันยายน 2006

ความอยุติธรรมและความรุนแรง คือสภาพความเป็นจริงที่ประจักษ์แก่ศาสนิกชนทั้งหลาย และปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพความเป็นจริงดังกล่าวคือสิ่งที่สวนทางกับหลักการของศาสนาทุกศาสนา  ศาสนานั้นกำเนิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อย

ศาสนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

พระไพศาล วิสาโล 29 กรกฎาคม 2006

เชื่อกันมานานกว่าร้อยปีในหมู่นักคิดและนักวิชาการในตะวันตกว่า ศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้ในศตวรรษที่ ๒๐ เพราะไม่อาจต้านทานอำนาจของเหตุผลและวิทยาศาสตร์ได้  แม้จะพบในเวลาต่อมาว่า การคาดคะเนดังกล่าวไม่ถูกต้อ

จุดอ่อนของการเสริมสร้างศีลธรรมในปัจจุบัน

พระไพศาล วิสาโล 20 กรกฎาคม 2006

สังคมไทยในอดีต  บุคคลไม่ได้ถูกปลูกฝังให้มีศีลธรรมเพราะการเทศนาสั่งสอนหรือการอบรมเลี้ยงดูโดยตรงเท่านั้น  หากยังได้รับการกล่อมเกลาทางศีลธรรมจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน  วัดวาอาราม  อิทธิพลจากวิ

โลกวิปริต ชีวิตวิปลาส

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 17 มิถุนายน 2006

ท่านอาจารย์พุทธทาสเล่าไว้ในการบรรยายครั้งหนึ่งว่า เคยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการป่าไม้มากราบเรียนท่านว่า จะขอถวายรางวัลนักอนุรักษ์ธรรมชาติดีเด่นแด่ท่าน จากผลงานการสร้างสวนโมกข์ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่

สานต่อปณิธาณท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 3 มิถุนายน 2006

เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน เด็กชาวบ้านผู้หนึ่งได้ถือกำเนิด และเติบโต เล่าเรียน เขียน อ่าน ทำงานบ้าน และช่วยงานค้าขายของพ่อแม่  จากนั้นเมื่ออายุครบบวชก็ได้บวชเรียน ศึกษาปฏิบัติธรรม  จากนั้น ๒๖ ปีให้หลัง สวนโมกข์

ฤาศาสนาคู่กับสงคราม?

พระไพศาล วิสาโล 19 มีนาคม 2006

ในสำนึกของคนทั่วไป ศาสนากับสงครามเป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เพราะศาสนานั้นสอนสันติภาพและถือว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ศาสนากับสงครามมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากจนไม่อา

next

End of content

No more pages to load