Daniel Kahneman

พร้อมรับความสูญเสีย

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2012

ชีวิตคนเราล้วนวนเวียนอยู่กับเรื่องได้-เสีย  มีเรื่องได้-เสียเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตทั้งในทางดีและทางร้าย ทั้งนี้เพราะสุขหรือทุกข์ของคนเราล้วนขึ้นอยู่กับได้หรือเสีย  ถ้าได้ก็มีความสุข แต่หากเสียก็มีความ

next

End of content

No more pages to load