Palliative Care

แม้ตาย ก็ยังมีบทเรียน: ความรู้จากการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 19 เมษายน 2015

เป็นที่น่าสังเกตว่า พระอาจารย์ชื่อดังในประเทศไทยหลายรูปมักถูกยื้อชีวิต-ยืดความตายในช่วงท้ายของท่าน หลายรูปจากไปท่ามกลางอุปกรณ์ช่วยชีวิตในบรรยากาศที่ไม่สงบ เช่นห้องไอซียู หรือห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้เพราะท่

บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิต

พระไพศาล วิสาโล 27 มีนาคม 2005

ความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิต  แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตายเมื่อใด ที่ไหน และด้วยสาเหตุอะไร  แม้แต่นักโทษประหารหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็อาจจบ

next

End of content

No more pages to load