ญี่ปุ่น

ประติมากรรมจำลอง 3 มิติ

จักรกริช พวงแก้ว 29 มีนาคม 2018

นักเรียนญี่ปุ่นสร้างประติมากรรมจำลองด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อป้องกันการโจรกรรม ที่เมือง Wakayama ประเทศญี่ปุ่น ประติมากรรมทางพุทธศาสนาจำนวน 160 ชิ้น ได้ถูกโจรกรรมไปในระหว่างปี ค.ศ. 2010 ถึง 2011 น

มองญี่ปุ่นวันนี้ เห็นเมืองไทยวันหน้า

พระไพศาล วิสาโล 16 พฤศจิกายน 2008

พุทธศาสนาในญี่ปุ่นกำลังอยู่ในอาการน่าเป็นห่วง  จำนวนผู้บวชที่ลดลงเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่รับรู้กันมานานแล้ว  การอนุญาตให้พระทุกนิกายมีครอบครัวได้ตั้งแต่เมื่อ ๑๕๐ ปีที่แล้วช่วยให้ปัญหานี้บรรเทาลงไปได้ระดับ

ศาสนาแห่งพิธีศพ

พระไพศาล วิสาโล 7 เมษายน 2002

ในเมืองไทยหากคนป่วยได้เห็นพระ จะรู้สึกดี มีกำลังใจ เพราะได้ที่พึ่งทางจิตใจ อย่างน้อยก็ใจชื้นที่ได้มีโอกาสทำบุญในยามลำบาก  แต่ในญี่ปุ่น ถ้าเห็นพระมา คนป่วยจะรู้สึกใจเสีย เพราะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความตาย

next

End of content

No more pages to load