พอเพียง

พอเถอะ

คะทาวุธ แวงชัยภูมิ 4 สิงหาคม 2013

ผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเคยมีความสุขกับการได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เมื่อครั้งไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๐ ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง  สมัยก่อนการขึ้นไปกล่าวคำขวัญวันเด็กของแต่ละปีอาจเรียกได้

การเติบโต: เส้นทางกับเป้าหมาย

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 28 ตุลาคม 2012

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เด็กหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เธอเป็นเด็กดีรับผิดชอบช่วยเหลือพ่อแม่ แต่ความยากจนและพ่อแม่ก็ไม่สามารถทำงานได้ เธอจึงต้องทำงานหนักแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 30 มีนาคม 2007

นิทานไทยเรื่องหนึ่งเล่าถึงพ่อค้า 2 คน  คนหนึ่งค้าข้าว อีกคนค้าหนังวัวควาย  ทั้งคู่เดินทางรอนแรมไปต่างเมืองเพื่อซื้อสินค้ากลับมาขาย  ระหว่างทางใกล้ค่ำ พบวัดแห่งหนึ่งจึงเข้าไปแนะนำตัวเองและแจ้งกับลูกศิษ

พอเพียงแค่ไหนถึงจะเพียงพอ

พระไพศาล วิสาโล 21 มกราคม 2007

ใครที่ไปเยือนวัดป่าซึ่งตั้งในถิ่นทุรกันดาร และได้เห็นวิถีชีวิตของพระที่นั่น รวมทั้งได้ฟังคำสอนของท่าน อาจมีความเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นปฏิเสธความสบาย เพราะแม้แต่อาหารก็ฉันเพียงมื้อเดียว ไฟฟ้าก็ไม่ต่อเข้

ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภค

ปรีดา เรืองวิชาธร 10 พฤศจิกายน 2006

ในระหว่างการอบรม “สู่ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข” (ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภค จัดโดยเสมสิกขาลัย) พระไพศาล วิสาโล ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมไปเดินภาวนาในห้างสรรพสินค้าประมาณ ๒ ชั่วโมง โดยให้ทุกคนเ

การฆ่าตัวตายกับความหมายของชีวิต

วิชิต เปานิล 20 สิงหาคม 2005

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะในสังคมไทย แทบทุกวันเราจะพบข่าวการฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตายในสื่อต่างๆ จนแทบจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว โดยรูปแบบของวิธีการฆ่าตัวตายก็แปลกพิศด

next

End of content

No more pages to load