อวยพร

พรปีใหม่ในมือเรา

พระไพศาล วิสาโล 2 มกราคม 2005

ใกล้ปีใหม่ใครๆ ก็อยากได้พร  ยิ่งเป็นพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ก็ยิ่งดี  และที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายก็คือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ที่มีฤทธิ์ดลบันดาลได้  วัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือศาลชื่อดัง

next

End of content

No more pages to load