“ปันกันอิ่ม” ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน

เครือข่ายพุทธิกา 5 สิงหาคม 2022

“ปันกันอิ่ม” ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนแบ่งปันความอิ่มและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม ผ่านมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ทำให้ “ผู้รับ” ได้อิ่มท้องและมีพลังพร้อมดำเนินชีวิตต่อ

นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โครงการฯ ได้ปันไปแล้วมากกว่า 30,720 อิ่มรวมเป็นเงิน 1,013,730 บาท

โครงการปันกันอิ่มของเครือข่ายพุทธิกา เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 ที่เชื่อว่า “การให้คือการทำบุญ” ได้หารือร่วมกับพี่ๆ เจ้าของร้านไม่กี่ร้านที่มีจิตใจดี อยากแบ่งปันอาหารให้กับคนที่ลำบาก โดยร่วมมือกับคนใจดีที่มากินอาหารที่ร้าน แบ่งปันน้ำใจเล็กน้อยคนละไม่กี่บาท สะสมเป็นจำนวนอิ่มฝากไว้ที่ร้าน ให้คนกำลังลำบากได้มารับ จนมาถึงช่วงการปิดเมืองในภาวะการระบาดของโรคโควิด19 นับแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา เป็นโอกาสให้ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากร้านค้า ชุมชน เครือข่ายต่างๆ และผู้แบ่งปันความอิ่มทุกๆ คน จำนวนร้านค้า ผู้แบ่งปันความอิ่ม และผู้รับที่เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นหุ้นส่วนและภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันสร้างพื้นที่แบ่งปันอาหารในสังคมอีกช่องทางหนึ่ง

ในทุกวันนี้ที่สังคมไทยต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำให้ต้นทุนชีวิตของคนจำนวนมากต้องเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับรายได้ที่มีเท่าเดิมหรืออาจน้อยลง การสำรวจของกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวคนไทยจ่ายมากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของรายจ่ายรวมของแต่ละครัวเรือน การมีช่องทางช่วยเหลือโดยการแบ่งปันกันเองของคนในสังคม แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นโอกาสให้กับคนที่ลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือ

ปัจจุบันทางโครงการฯ ยังคงได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ ผู้มีน้ำใจอยู่ทุกวัน ที่มาร่วมกันสร้างสังคมให้มีความหวัง ด้วยการให้ของทุกท่าน ทำให้พื้นที่แบ่งปันที่เราร่วมมือกันสร้างมาได้เดินหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมและของทุกคน

ท่านสามารถบริจาคสมทบร่วมแบ่งปันความอิ่มได้ที่ : มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 086-1-75986-5