เติมสุข

วันที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน…มีลมหายใจเป็นเพื่อน

เครือข่ายพุทธิกา 11 กรกฎาคม 2024

ลมหายใจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ เพราะเขาอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักหลงลืมเพื่อนใกล้ตัวที่ชื่อลมหายใจ ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็มักจะมองหาเพื่อนนอกตัวเสมอ การ

สุขแบบพุทธ เติมสุขให้ใจ

เครือข่ายพุทธิกา 8 กรกฎาคม 2024

พุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่กว้างขวางและลึกซึ้ง โดยรวมแล้วอาจจะแบ่งแบบกว้างที่สุดได้เป็นสองส่วน ที่เรียกว่า ธรรม และ วินัย ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในสมัยพุทธกาล “ธรรม” คือ ความจริงที่พระองค์ค้นพบ และทรงนำมา

เข้าใจแนวคิดเติมสุข

เครือข่ายพุทธิกา 25 มิถุนายน 2024

เข้าใจแนวคิด เติมสุขทุกวัน คือวิธีการสร้างสุขให้กับตัวเองลดความทุกข์ในใจ ความสุขที่เกิดจากความรู้สึกตัว (Mindfulness) รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางกาย หรือจิตใจ ซึ่งประกอบด้

next

End of content

No more pages to load