เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 18

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2005

ประชาชนภาคใต้ไม่ได้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิเท่านั้น  หากยังต้องเผชิญกับคลื่นแห่งความรุนแรง ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลย  ในขณะที่คลื่นสึนามิชักนำเอาคลื่นน้ำใจตามมาจากทุกสารทิศ ชุบชีวิตผู้คนให้พ้นจากความลำเค็ญเป็นลำดับ  แต่ดูเหมือนว่าคลื่นแห่งความรุนแรงกลับชักนำเอาคลื่นแห่งความเกลียดชังคับแค้นเข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่าจนท่วมท้นหัวใจของผู้คน

ความรุนแรงนั้นไม่อาจชนะได้ด้วยความรุนแรง  ในทำนองเดียวกันความเกลียดชังก็ไม่อาจขจัดได้ด้วยความเกลียดชัง  แต่ต้องระงับด้วยความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัย   การตอบโต้ด้วยความรุนแรงมีแต่จะเพิ่มความร้าวฉาน โดยไม่มีใครเป็นผู้ชนะ  ชัยชนะจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการสร้างสมานฉันท์ระหว่างกัน  มนุษย์เรานั้นมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าความแตกต่าง  ดังนั้นแม้จะแตกต่างกันทางด้านภาษา เชื้อชาติ ศาสนา และประวัติศาสตร์  แต่เราก็ยังมีจุดร่วมอีกมากมายที่สามารถเชื่อมทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้

การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ เมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างสมานฉันท์ไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้เท่านั้น หากควรครอบคลุมทั้งประเทศ  อย่างไรก็ตามสมานฉันท์ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยเพียงแต่ยิ้มให้กันเท่านั้น  หากจะต้องเปิดใจเพื่อเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด พร้อมๆ กับการพยายามขจัดเงื่อนไขที่ก่อความรุนแรงและความรังเกียจเดียดฉันท์กัน  ควบคู่ไปกับการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น

ธรรมานุรักษ์ ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความของนายแพทย์ประเวศ วะสี ว่าด้วยยุทธศาสตร์สมานฉันท์และความยุติธรรม  เพื่อจุดประเด็นให้มีการคิดใคร่ครวญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ขณะเดียวกันควันหลงจากเหตุการณ์สึนามิยังไม่หมดไปง่ายๆ  งานรำลึก ๑๐๐ วันสึนามิเพิ่งผ่านไปไม่นาน  จึงขอนำเสนอบทความที่สืบเนื่องจากงานดังกล่าว  ทั้ง ๓ บทความมีที่มาจากปาฐกถาและการอภิปรายที่เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน  โดยไม่เพียงมองไปข้างหลังเพื่อหาบทเรียนจากวิบัติภัยครั้งสำคัญเท่านั้น  หากยังเป็นการมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งกว่าเดิม

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา