เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 22

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2006

ในรอบ ๒ เดือนที่ผ่านมา จริยธรรมได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน จนก่อให้เกิดวิกฤตในระดับประเทศ  เพราะผู้ที่ถูกตั้งคำถามทางจริยธรรมมิใช่เป็นคนธรรมดา หากเป็นถึงผู้นำระดับนายกรัฐมนตรี  ซึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศ  แต่กลับเกี่ยวข้องพัวพันกับการหลีกเลี่ยงภาษีจากการขายหุ้นจำนวนเงิน ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยอ้างว่ามีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ปลุกให้คนไทยทั้งประเทศตระหนักว่าจริยธรรมนั้นมิอาจแยกจากการเมืองได้  การเมืองที่ปราศจากจริยธรรม ย่อมเป็นอันตราย และไม่อาจแลกกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้  ด้วยเหตุนี้เสียงเพรียกหาจริยธรรมจากนายกรัฐมนตรีจึงดังกระหึ่มอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีจุดหมายคือการลาออกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งผู้นำประเทศ

จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับนี้เน้นประเด็นเรื่อง “จริยธรรมต้องนำการเมือง” เพราะเราเห็นว่าจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ ไม่ต่างจากอากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต  พื้นที่ของจริยธรรมมิได้จำกัดอยู่แค่ในวัดหรือในโรงเรียนเท่านั้น  หากยังควรครอบคลุมไปถึงระบอบการเมือง และเศรษฐกิจ  รวมทั้งแวดวงธุรกิจด้วย

สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤตรอบด้าน  รวมทั้งวิกฤตทางจริยธรรม  จะว่าไปแล้ววิกฤตทั้งหลายล้วนมีรากเหง้ามาจากวิกฤตทางจริยธรรม ด้วยเหตุนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงกล่าวว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”

พุทธิกา ขอมีส่วนในการเรียกร้องและสนับสนุนให้ศีลธรรมกลับมาตั้งมั่นในใจคนและทั่วทั้งสังคมไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา