เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 29

พระไพศาล วิสาโล 1 มกราคม 2008

พุทธิกา ฉบับนี้ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยบทความขนาดยาวเรื่อง “ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ” ซึ่งปรับปรุงจากปาฐกถาของพระไพศาล วิสาโล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แม้จะเป็นการบรรยายต่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม แต่เชื่อว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป รวมทั้งสมาชิกพุทธิกา

ทุกวันนี้การงานกลายเป็นปัจจัยสร้างความทุกข์แก่ผู้คน รวมทั้งนำไปสู่ความขัดแย้งบาดหมางกับคนใกล้ชิด ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วการงานสามารถเป็นปัจจัยพัฒนาตน สานสัมพันธ์อันดีงาม และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ หากรู้จักนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม

เพียงแค่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับ เราจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และชีวิตจะเจริญงอกงามยิ่งกว่าเดิม อุปสรรค ความยากลำบาก และแม้แต่ความล้มเหลวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ขณะเดียวกันเราจะไม่กลัวความขัดแย้ง สามารถอยู่กับความขัดแย้งได้อย่างสันติ  อีกทั้งสามารถนำความขัดแย้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานด้วย

เพื่อเสริมประเด็นดังกล่าว เราจึงนำบทความเรื่อง “เป็นสุขท่ามกลางความขัดแย้ง”มาพิมพ์ในพุทธิกา ฉบับนี้ด้วย

ปี ๒๕๕๐ เป็นปีที่ไม่สู้ราบรื่นนักในความรู้สึกของคนทั่วไป  ส่วนปี ๒๕๕๑ ก็ใช่ว่าจะดูใสกว่า  อาจดูหม่นมัวกว่าปีก่อนด้วยซ้ำ  แต่อย่าลืมว่าสุขหรือทุกข์นั้นมิได้อยู่ที่บรรยากาศบ้านเมือง  หากอยู่ที่บรรยากาศในใจเราเป็นสำคัญ  หากมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจแล้ว  จิตย่อมแจ่มใสมั่นคง และช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี  แถมยังสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้ด้วย

หากมั่นใจในธรรม เราย่อมก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความหวังอย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา