เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 34

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2009

สถานการณ์บ้านเมืองเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นพอๆ กับอุณหภูมิของดินฟ้าอากาศ  ข่าวการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ทำท่าว่าจะยืดเยื้อทำให้หลายคนไม่สบายใจยิ่งกว่าเดิม  ที่แล้วมาปัญหาเศรษฐกิจก็หนักอึ้งอยู่แล้ว  ตอนนี้ก็มีปัญหาการเมืองมาซ้ำเติมอีก   อย่างไรก็ตามในยามนี้การมัวแต่วิตกกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่รายรอบตัวย่อมไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น  ยิ่งพยายามปฏิเสธผลักไสมันก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์

ไม่ดีกว่าหรือหากเรายอมรับว่านี้คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว  และจะยังอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่  อะไรที่หนีไม่พ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะทำใจอยู่กับมัน  แต่ไม่ใช่อยู่อย่างยอมจำนน แต่อยู่เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไร  แล้วจะก่อผลอะไรตามมา  จากนั้นก็ใคร่ครวญดูว่าเราจะบรรเทาผลกระทบได้อย่างไร ไม่ว่าผลต่อเรา ต่อแวดวงของเรา และต่อประเทศของเรา

เมื่อใคร่ครวญจนได้คำตอบที่แน่ชัดแล้ว ก็ต้องลงมือทำเพื่อลดผลกระทบนั้น ด้วยการทำปัจจุบัน คือ วันนี้ ชั่วโมง และนาทีนี้ให้ดีที่สุด  อย่าให้วันนี้สูญไปเพียงเพราะกังวลกับเรื่องพรุ่งนี้  การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และเห็นผลงานงอกเงยขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จะช่วยทำให้เรามีกำลังใจและความเชื่อมั่นในการรับมือกับวันพรุ่งนี้   แต่ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมาถึง ก็ควรแน่ใจว่าเรามีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถปล่อยวางเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้นอนหลับสนิทห็นผลงานงอกเงยขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จะช่วยทำให้เรามีกำลังใจและความเชื่อมั่นในการรับมือกับวันพรุ่งนี้  อย่าลืมว่าการพักผ่อนอย่างเต็มที่คือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการรับมือกับปัญหาในวันพรุ่งนี้

นอกจากใคร่ครวญปัญหาภายนอกแล้ว อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือการมองเข้ามาภายในเพื่อรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตน  ถึงที่สุดแล้วจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเรานั่นเอง  สถานการณ์บ้านเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจเป็นตัวรอง  หากวางใจให้ถูก ก็ยังสุขได้แม้บ้านเมืองจะวุ่นวาย  เศรษฐกิจจะติดลบ

อย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับปัจจัยภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สถานการณ์บ้านเมือง หรือสภาพเศรษฐกิจ  เอาความสุขฝากไว้กับใจที่เปี่ยมด้วยสติและปัญญาเป็นดีที่สุด หากปรารถนาชีวิตที่ผาสุก  ย่อมไม่มีหลักประกันอะไรที่ดีไปกว่าการพึ่งตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา